Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan deprem sonrası flaş kararlar! Emekli maaşı, işsizlik ödemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan deprem sonrası flaş kararlar! Emekli maaşı, işsizlik ödemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bu kapsamda kronik hastalığı olanlar raporlu ilaçlarını reçetesiz alabilecek ayrıca SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler de ertelendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgeleri için yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Deprem bölgesindeki hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için de ilk günden itibaren bölgeye yönetici ve uzman personel desteği sağlandı. Bölgede yer alan İŞKUR il müdürlüklerince sunulması gereken hizmetler, merkezin veya deprem bölgesi dışında kalan diğer illerde yer alan hizmet birimlerinin sorumluluğuna devredildi. Depremden etkilenen 10 ile 16 bin kişilik 1.207.040.000 TL Toplum Yararına Program ödeneği tahsis edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının afet bölgesinde yer alan kuruluşlarından diğer illere nakledilen çocuk, engelli, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin sürdürülmesi ve ayni bağışların depo yönetimi ve lojistik hizmetlerinin sağlanması maksadıyla toplam bin 750 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi. Aydın iline Adıyaman’dan nakledilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Aydın Valiliği’ne 200 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı tahsis edildi” denildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, afet bölgeleri için uygulamaya koyduğu tedbirleri şu şekilde sıraladı:

Kronik Hastalığı Olanlar Raporlu İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından ödenen yeşil kartlı olarak adlandırılan vatandaşlar için de olağanüstü hal süresince, bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavileri için SGK ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilmesi imkanı sağlandı. İlaç ve tıbbi malzeme temininde yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin raporlardan, 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında süresi bitmiş/bitecek olan tüm kronik hastalık rapor süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. İkameti afet bölgesinde olmayan fakat son üç ay içinde afet bölgesinde bulunan eczanelerden ilaç temin etmiş kişilerin MEDULA sisteminde kayıtlı bulunan raporlarına istinaden reçetesiz ilaç temin etmeleri sağlandı.
Afet bölgesinde faaliyet gösteren; eczane/merkezlerde depreme bağlı yıkımlar olması sebebiyle farklı bilgisayarlardan MEDULA sistemini kullanarak vatandaşlara ilaç ve tıbbi malzeme temin edebilmeleri için zorunlu IP uygulamasının kaldırıldı. Tüm sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmeti sunumunun aksamaması için Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri dışında kalan diğer illerde SGK ile protokollü/sözleşmeli olarak faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucularının Ocak-2023 dönemine ilişkin fatura/reçete teslim süresinin 28 Şubat 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

SGK’ya verilmesi gereken tüm bilgi, belge ve beyannameler ertelendi

‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için mücbir sebep hali ilan edildi. Bu kapsamda bu illerde bulunan vatandaşlar için 6 Şubat ile 30 Nisan arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyannameler 26 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelendi. Belirtilen tarihe kadar SGK’ ya verilen bilgi, belge ve beyannameler süresinde verilmiş sayılarak, ilgililere idari para cezası uygulanmasının önüne geçildi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ödeme tarihleri öne çekildi

Bakanlık, SSK sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve ödemelerini 17, 18, 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 14 Şubat, 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 15 Şubat, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için de 16 Şubat tarihlerinde olacak şekilde öne çekti. Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları ise 25 ve 26 Şubat tarihlerinde ödenecek olanlar için 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar için 17 Şubat’ta ödendi.
Yaşanan doğal afet sonrası çalışmalar kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 1 Şubat ile 31 Ağustos olanların kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak kabul edildi.

Kısa çalışma uygulaması devreye alındı

Depremden etkilenen işyerlerinin bu süreçte işçi çıkarmamaları için Kısa Çalışma Uygulaması devreye alınarak bölgesel kriz sebepli Kısa Çalışma başvurularının alınabilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Depremden etkilenen işyerlerine yönelik olarak uygulanması planlanan Kısa Çalışma Ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılabilmesi ve hak sahipliği yönünden Kısa Çalışma Ödeneğine şartları tutmayan kişilere Nakdi Ücret Desteği sağlanmasına yönelik olarak gerekli mevzuatsal değişiklik hazırlıkları tamamlandı.

İşsizlik sigortası ödemeleri öne çekildi

Depremden etkilenen illerde İşsizlik Sigortası ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin çalışma tamamlanarak Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat’ta yapıldı. Mart ayı ödemeleri 21 Mart’ta ve Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan’da yapılacak. Aynı şekilde bölgede Yarım Çalışma ödemelerinin de öne çekilmesine ilişkin çalışmalar bu ödemelerin de aynı tarihlerde gerçekleştirilmesine imkân verecek şekilde tamamlandı.
Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulacak mesleklerde Kuruma kayıtlı kişilerin bilgileri hazırlanıp Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile paylaşıldı. Aktif işgücü programlarından faydalanan ve depremden zarar gören işyerleriyle program faydalanıcılarına dönük olarak bildirimlere ilişkin süre sınırlamalarını esneten ve ödemelerin yapılmasını kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirildi. İşbaşı Eğitim Programlarına yönelik olarak Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için katılımcıların devam durumlarına bakılmaksızın tam ay üzerinden zaruri gider ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme de tamamlandı.

Depremin etkilediği illerdeki vatandaşların prim borçları ertelendi

Bakanlık, doğal afet sonrası çalışmaları kapsamında Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, sigortalı çalıştıran işyerleri için 6 Şubat ile 30 Nisan tarihleri arasındaki belge verme sürelerini 26 Mayıs’a erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. Ayrıca erteleme süresince gecikme cezası ve gecikme zammı işletilmeyerek yapılandırma taksit ödemeleri de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi.
Kamu idareleri bakımından 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için de 6 Şubat tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işverenlerin ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkânı sağlandı.
Primini kendisi ödeyen sigortalılar açısından depremlerin yaşandığı 6 Şubat tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için 6 Şubat tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023’e kadar ödemelerine imkan sağlandı.

Ödeme Süresi Dolmuş Mevcut Prim Borçları 31 Ağustos’a Ertelendi

Bakanlık, deprem sonrası çalışmalar kapsamında Bağ-Kur sigortalıları için 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar erteledi. 6 Şubat’tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primleri gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelendi. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış afet kapsamındaki iller için 6 Şubat itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş sigortalıların ödeme vadesi 6 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeme imkanı sağlandı.
6 Şubat’ta yaşanan depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların; pandemi sürecinde olduğu gibi sağlık hizmeti sunucularında yoğunluk oluşturmamak ve vatandaşların mevcut tedavilerini aksatmamak amacıyla sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerinin bir defaya mahsus olmak üzere reçetesiz olarak temin edilmesi sağlandı. Afet bölgesinde yaşayanların herhangi bir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanması için hastane başvurularında muayene katılım payından muaf tutulması sağlandı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar eczane başvurularında reçete ve tıbbi malzeme katılım payından muaf tutuldu. 6 Şubat tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım payları ertelendi. Vatandaşların ellerinde mevcut bulunan ilaç ve tıbbi malzemelerinin enkaz altında kalmış olabileceği gerekçesiyle tedavilerinde aksama yaşanmaması için 5 Şubat tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunanların eczanelerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihleri 6 Şubat 2023 şeklinde düzenlendi.

Burdur'da misafir edilen depremzede öğrenciler için ders zili çaldıBurdur'da misafir edilen depremzede öğrenciler için ders zili çaldı

Burdur'da depremzede öğrenciler için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilk ve ortaokula çevrildi.
 
Burdur'da yangın; Ev kullanılamaz hale geldiBurdur'da yangın; Ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Taşkapı Köyünde meydana gelen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
 
Milletvekili Özçelik Bucak'ta, depremzedeleri ziyaret ettiMilletvekili Özçelik Bucak'ta, depremzedeleri ziyaret etti

Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, deprem bölgesi dönüşünde Burdur'un Bucak ilçesine gelerek, depremzedelerle bir araya geldi.
 
Bucaklı 5 yaşındaki Melih'in mektubu yürekleri ısıttıBucaklı 5 yaşındaki Melih'in mektubu yürekleri ısıttı

Burdur İli Bucak ilçesinden deprem bölgesine örgü yeleklerini gönderen 5 yaşındaki Melih'in mektubu duygulandırdı.
 
Antalya'da Depremzededen tüyler ürperten sözlerAntalya'da Depremzededen tüyler ürperten sözler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Antalya'ya gelen depremzede ailelerin çocukları Hacivat-Karagöz gösterisiyle eğleniyor.
 
Depremde ölenlerin mezarları yürekleri burktuDepremde ölenlerin mezarları yürekleri burktu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu.
 
Deprem bölgesinde damperli tır ve damperli hafriyat kamyonlarına ihtiyaç var!Deprem bölgesinde damperli tır ve damperli hafriyat kamyonlarına ihtiyaç var!

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından deprem bölgesinde damperli tır ve damperli hafriyat kamyonlarına ihtiyaç olduğu hususunda duyuru yapıldı.
 
CHP Burdur Gençlik Kollarından depremzedelere ziyaretCHP Burdur Gençlik Kollarından depremzedelere ziyaret

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Anıl Gün ve yönetim kurulu üyeleri İlimize gelen depremzede ailelerin evlerini ziyaret etmeye devam ediyorlar.

İHA İHA
İhlas Haber Ajansı
Bu haber İHA tarafından hazırlanmış olup habere Habernnc.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İHA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İHA kurumudur.

Yorumlar

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

Yorum Yaz

İlgili Haberler

Burdur Karamanlı'da depremzede çocuklar için etkinlik
Bölgesel

Burdur Karamanlı'da depremzede çocuklar için etkinlik

Burdur'un Karamanlı ilçesinde depremzede çocuklar için yerel yönetimin de destek verdiği 'Kardeşlik Buluşması' etkinliği düzenlendi.

Hangi illerden fay hattı geçiyor? Çevremizdeki illere dikkat!
Yaşam

Hangi illerden fay hattı geçiyor? Çevremizdeki illere dikkat!

MTA tarafından Türkiye'deki diri fay hatları haritası güncellendi. Türkiye'de deprem açısından en güvenli iller/ilçeler hangileri? Türkiye'de deprem açısından en riskli iller ilçeler hangileri? İşte detaylar...

Depremde 10 yakınını kaybetti; 4 gün sonra enkazdan çıkarıldı
Bölgesel

Depremde 10 yakınını kaybetti; 4 gün sonra enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremde 10 yakınını kaybeden ve 4 gün sonra enkazdan çıkarılan Süleyman Samar, yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

Depremde öğrencisini kaybetti; 'Her gün rüyama giriyor'
Bölgesel

Depremde öğrencisini kaybetti; 'Her gün rüyama giriyor'

Hatay'daki depremde bazı öğrencilerini kaybeden sınıf öğretmeni, yaşadığı acının tarifini yapamadı. İşte detaylar...

Afyon Dinar’dan deprem bölgesine hayvan yardımı
Bölgesel

Afyon Dinar’dan deprem bölgesine hayvan yardımı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde deprem bölgesine başlatılan yardım kampanyası devam ederken, kampanya çerçevesinde bağış yapılan hayvanlar kesilerek afet bölgesine gönderildi.

Öğrenciler gönülleri aldı; Onlar için hayır helvası dağıttı
Bölgesel

Öğrenciler gönülleri aldı; Onlar için hayır helvası dağıttı

Afyonkarahisar’da lise öğrencileri deprem felaketinde hayatında kaybedenlerin kırk helvasını dağıttı.